Registreringskod på skärmen

< All Topics
Print

Registreringskod på skärmen

Om en registreringskod visas på skärmen i mer än 24 timmar måste ett ärende skapas hos ZetaDisplay på: https://zetadisplay.se/customercare/ 

ZetaDisplay Supporten kommer då att registrera spelaren och tilldela den rätt spellista.

Följande information måste finnas med i ärendet:

1. En detaljerad beskrivning av problemet

2. Butiksnamn och plats

3. SM-ID (Swedish Match egna butiksID. Exempelvis: M-1000XXXXX)

4. Serienummer på skärmen (Om du är osäker på hur man hittar serienumret, följ guiden med titeln ”Hur man hittar serienumret”

5. Typ av kylskåp (Normal eller ZYN)

6. Skärmens placering. Exempelvis: Ovanpå kylen, på dörren etc.

7. Skärmstorlek (13”, 22”, 32”, 37” (stretch), 43”, 55”)

8. ID/etikett på Teltonika-routern/USB-stickan.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Previous Inget Innehåll
Next Spelare redan registrerad
Table of Contents