Spelare redan registrerad

< All Topics
Print

Spelare redan registrerad

Om skärmen anger att “Spelaren redan är registrerad” måste ett ärende skapas hos ZetaDisplay på: https://zetadisplay.se/customercare/

ZetaDisplay kommer därefter att ringa butiken och starta om registreringsprocessen och se till att spelaren tilldelas rätt spellista.

OBS: SE TILL ATT TELEFONNUMMER TILL BUTIKEN FINNS I ÄRENDET.

Följande information måste finnas med i ärendet:

1. En detaljerad beskrivning av problemet

2. Butiksnamn och plats

3. SM-ID (Swedish Match egna butiksID. Exempelvis: M-1000XXXXX)

4. Serienummer på skärmen (Om du är osäker på hur man hittar serienumret, följ guiden med titeln ”Hur man hittar serienumret”

5. Typ av kylskåp (Normal eller ZYN)

6. Skärmens placering. Exempelvis: Ovanpå kylen, på dörren etc.

7. Skärmstorlek (13”, 22”, 32”, 37” (stretch), 43”, 55”)

8. ID/etikett på Teltonika-routern/USB-stickan.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Previous Registreringskod på skärmen
Table of Contents