Inget Innehåll

< All Topics
Print

Inget Innehåll

Om skärmen visar “NO PLAYLIST FOUND” i mer än 24 timmar måste ett ärende skapas hos ZetaDisplay på: https://zetadisplay.se/customercare/ 

ZetaDisplay Supporten kommer då att tilldela spelaren rätt spellista.

Följande information måste finnas med i ärendet:

1. En detaljerad beskrivning av problemet

2. Butiksnamn och plats

3. SM-ID (Swedish Match egna butiksID. Exempelvis: M-1000XXXXX)

4. Serienummer på skärmen (Om du är osäker på hur man hittar serienumret, följ guiden med titeln ”Hur man hittar serienumret”

5. Typ av kylskåp (Normal eller ZYN)

6. Skärmens placering. Exempelvis: Ovanpå kylen, på dörren etc.

7. Skärmstorlek (13”, 22”, 32”, 37” (stretch), 43”, 55”)

8. ID/etikett på Teltonika-routern/USB-stickan.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Previous Fel Innehåll
Next Registreringskod på skärmen
Table of Contents