Fel Innehåll

< All Topics
Print

Om fel typ av snus visas på displayen måste en beställning av innehållsändring göras. Kontakta i så fall Swedish Match supporten

Uppgifter i format

Om innehållet är felaktigt/fördröjning måste ett supportärende registreras hos ZetaDisplay på: https://zetadisplay.se/customercare/ 

Följande information måste finnas med i ärendet:

1. En detaljerad beskrivning av problemet

2. Butiksnamn och plats

3. SM-ID (Swedish Match egna butiksID. Exempelvis: M-1000XXXXX)

4. Serienummer på skärmen (Om du är osäker på hur man hittar serienumret, följ guiden med titeln ”Hur man hittar serienumret”

5. Typ av kylskåp (Normal eller ZYN)

6. Skärmens placering. Exempelvis: Ovanpå kylen, på dörren etc.

7. Skärmstorlek (13”, 22”, 32”, 37” (stretch), 43”, 55”)

8. ID/etikett på Teltonika-routern/USB-stickan.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Next Inget Innehåll
Table of Contents