Inget internet – svart skärm / vit skärm

< All Topics
Print


Inget internet – svart skärm / vit skärm

Instruktionerna är indelade i två svårighetsgrader:

“Grundläggande” och “Avancerad”.

Om den avancerade felsökningen inte är aktuell är du välkommen att registrera ett ärende till ZetaDisplay Supporten.

Registrera ärendet på: https://zetadisplay.se/customercare/ 

Följande information måste finnas med i ärendet:

1. En detaljerad beskrivning av problemet

2. Butiksnamn och plats

3. SM-ID (Swedish Match egna butiksID. Exempelvis: M-1000XXXXX)

4. Serienummer på skärmen (Om du är osäker på hur man hittar serienumret, följ guiden med titeln ”Hur man hittar serienumret”

5. Typ av kylskåp (Normal eller ZYN)

6. Skärmens placering. Exempelvis: Ovanpå kylen, på dörren etc.

7. Skärmstorlek (13”, 22”, 32”, 37” (stretch), 43”, 55”)

8. ID. etikett på Teltonika-router eller USB-sticka.

Grundläggande guide

1. Starta om skärmen och kontrollera att den har ström.

Avancerad guide

Om den grundläggande guiden inte fungerade, försök med följande:

1. Om det finns en timer, koppla bort den (endast på mycket gamla installationer)
2. Kontrollera att skärmarna har tillgång till internet:

Teltonika TRB140: Ledlamporna måste lysa, minst 3 för bäst mottagning.
Viktigt att LAN-kabeln mellan skärmen och Teltonika routern är ansluten till LAN-porten.

Teltonika RUT240: Ledlamporna måste lysa, minst 3 för bäst mottagning.
Viktigt att LAN-kabeln mellan skärmen och Teltonika routern är ansluten till LAN-porten, och att båda Mobil antennerna är anslutna till mobil “portarna”. (Detta visas inte på bilden till höger)

Kontrollera att du är ansluten till internet

Samsung: meny > nätverk > nätverksstatus

LG: gear > General > network

Kontrollera att datum och tid är korrekt inställda

Samsung: meny > system > tid och datum > Clockset (skriv in den faktiska tiden och datumet)

LG: Kugghjulet > Allmänt > Tid och datum > Ställ in automatiskt (PÅ) > Tidszon > Europa, Sverige & Stockholm.

Om skärmen fortfarande inte kan ansluta till internet

Anslut USB-stickan / Teltonika routern till en dator, verifiera internet fungerar och att du kan surfa till:

https://secure.zetadisplay.com

Om den fortfarande inte kan ansluta till internet

kontakta ZetaDisplay supporten: zetadisplay.se/customercare/

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents