Fjärrkontrollproblem

< All Topics
Print

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du prova följande: (Kom ihåg att fjärrkontrollen automatiskt stängs av efter 30 minuter utan användning, men ON/OFF-knappen kommer alltid att vara aktiv)

GRUNDLÄGGANDE:

1. Se till att batterierna inte är slut.

AVANCERAD:

Samsung:

Om fjärrkontrollen inte fungerar på Samsung-skärmen, knappa in MENU987MENU för att aktivera den, alternativt starta om skärmen genom att dra ut strömkabeln/tryck på strömknappen på skärmen.

LG:

Om fjärrkontrollen inte fungerar på LG-skärmen, stäng AV och PÅ skärmen igen genom att trycka på ON/OFF-knappen.

Andra alternativ:

Ett sista alternativ är att kontrollera om IR-kabeln är korrekt inkopplad i skärmen (endast för LG). Denna skall kopplas in i porten märkt “IR IN”.

IR-kablarna ser ut så här: (på vissa skärmmodeller kommer den att ha en fyrkantig ände och inte en rund som visas i bilden nedan.)

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Next Spelare redan registrerad
Table of Contents