ZetaDisplay: Presenterar på SvD Börsplus Temadag Lönsamma Småbolag den 20 november

Måndagen den 20 november kl. 15:00 presenterar vd Leif Liljebrunn den senaste utvecklingen i ZetaDisplay på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Presentationen kommer livesänds och kan följas på: https://www.youtube.com/watch?v=nD8F1TkEg0s

I efterhand kommer presentationen finnas tillgänglig på bolagets hemsida zetadisplay.com

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har fler än 130 anställda och försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.


Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på Nasdaq First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank.Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.